dummy

Kräftiger Bruder von Principal 8′ HW, gibt dem Pedalklang Kontur